Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Szczepan Rybak
(1893-1957), Książ

Urodził się 16 sierpnia 1893 roku w Pyszącej jako syn Józefa i Marianny z d. Nowaczyk. Z zawodu był rzeźnikiem.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Od 28 grudnia 1918 roku był członkiem Straży Ludowej w Śremie, dzień później brał udział w rozbrajaniu niemieckiego garnizonu i przejmowaniu władzy od Niemców. Wstąpił na ochotnika do 1 kompanii batalionu śremskiego. Wraz z tą formacją 6 lutego 1919 roku wyruszył na front pod Rawicz. Walczył pod Rawiczem, Miejską Górką, Stwolnem i Zielona Wsią. W trakcie walk wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP) odbył z pułkiem szlak bojowy. Został zdemobilizowany w listopadzie 1920 roku w stopniu starszego szeregowego.

Na początku 1921 roku ożenił się w Książu z Franciszką Wojtaszak primo voto Kiehl, wdową po rzeźniku Antonim Kiehlu, który zginął na wojnie. Prowadził zakład rzeźnicki, który żona wniosła mu w wianie. W maju 1921 roku wstąpił do Bractwa Strzeleckiego w Książu. Był Królem Kurkowym w 1926 roku. W 1928 roku został Komendantem Bractwa w miejsce ustępującego ze względu na stan zdrowia Stanisława Banaszyńskiego. W latach 30. ofiarował znaczną sumę pieniędzy na budowę szkoły w Książu. Należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych RP Koło Książ. Działał w Zarządzie OSP w Książu.
Podczas okupacji ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem w Kiełczynku, gdzie przed wojną kupili domek z działką, oraz u państwa Leona i Zofii Schicków w Chromcu. W 1947 roku został Jubilatem Bractwa Kurkowego w Książu za przynależność ponad dwadzieścia pięć lat i prace około rozwoju tegoż Bractwa. Zmarł 29 kwietnia 1957 roku w Książu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 01.09-0.2 z dnia 1960-01-09

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939
Protokolarze Bractwa Kurkowego 1902-1948


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.