Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stefan Chmielewski
(1901-1962), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 16 listopada 1901 roku w Chwałkowie jako syn organisty Piotra Chmielewskiego i Marianny z d. Stasiak.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Podczas wybuchu powstania wielkopolskiego był w Poznaniu. Brał udział w walkach ulicznych od 27 grudnia 1918. Walczył pod dowództwem Wiktora Kociałkowskiego w oddziale Kompanii Bezpieczeństwa Dzielnicy III Zamek w Poznaniu przy zdobywaniu Zamku, Poczty Głównej i Dworca Głównego w Poznaniu. Po wyzwoleniu Poznania pełnił służbę wartowniczą przy obiektach wojskowych i gmachach rządowych. 6 stycznia 1919 roku brał udział w zwycięskiej walce o poznańskie lotnisko Ławica. Po zakończeniu powstania został przydzielony do Pułku Piechoty Legionów w Jabłonnie pod Warszawą. Najprawdopodobniej walczył ze swym pułkiem w wojnie polsko-bolszewickiej, ponieważ został zwolniony do cywila 1 czerwca 1921 roku w stopniu sierżanta.

Wrócił do Poznania i podjął pracę w PKP jako mechanik precyzyjny. Zmarł w 1962 roku w Poznaniu. Został pochowany 20 kwietnia 1962 roku w Poznaniu na cmentarzu Junikowo.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.06-0.956 z dnia 1957-12-06

ŹRÓDŁA:
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Archiwum Państwowe w Poznaniu


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.