Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Michał Skrzypiński
(1894-?), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 28 sierpnia 1894 roku w Kolniczkach w pow. jarocińskim jako syn kowala Michała Skrzypińskiego i Marianny z d. Biedalak. Rodzice przenieśli się do Chwałkowa, gdzie ojciec miał kuźnię. W latach 1903-1909 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie. Po zakończeniu nauki terminował w kuźni u ojca.

Powstanie wielkopolskie
6 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do śremskiego batalionu powstańczego i już tydzień później wyruszył z tą formacją na front pod Leszno. Śremianie pod wspólnym dowództwem ppor. Henryka Swinarskiego weszli w skład Grupy Leszno dowodzonej przez Bernarda Śliwińskiego. Walczył na odcinku Pawłowice w 2 kompanii dowodzonej przez chor. Mariana Trawińskiego. Brał udział w walkach pod Kąkolewem, Pawłowicami i Robczyskiem. Został zdemobilizowany po zakończeniu powstania, 3 marca 1919 roku w stopniu szeregowca.

Był kowalem w Chwałkowie. Ożenił się z Franciszką. Po II wojnie światowej należał do ZBoWiD-u Koło Książ. Zmarł 23 lipca 1950 roku w Śremie.

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.