Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Jan Perz
(1897-1972), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 24 stycznia 1897 roku w Chwałkowie jako syn gospodarza Michała Perza i Pelagii z d. Kubera. W latach 1903-1910 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie. Po ukończeniu nauki pracował w gospodarstwie rodziców. W 1915 roku został powołany do armii niemieckiej i służył na frontach I wojny światowej do grudnia 1918 roku.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
6 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do śremskiego batalionu powstańczego. Już 13 stycznia wyruszył ze swoją kompanią na front pod Leszno. Tam otrzymał przydział do 2 kompanii dowodzonej przez chor. Mariana Trawińskiego. Brał udział w walkach pod Kąkolewem i Pawłowicami. Był w oddziale wysyłanym do zadań specjalnych na odcinku Osieczna pod dowództwem ppor. Leona Włodarczaka. W trakcie walk wcielony do 6 PSWlkp (później 60 PP) przeszedł z pułkiem szlak bojowy. Miedzy innymi brał udział w potyczkach przygranicznych z Niemcami pod Zbąszyniem. Czy walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, nie jesteśmy w stanie stwierdzić. W każdym razie został zdemobilizowany już w okresie pokoju, 27 maja 1921 roku.

Ożenił się 12 października 1921 roku w Chwałkowie z Michaliną Pietrzak i prowadził tam wraz z żoną gospodarstwo rolne odziedziczone po teściach. Należał do TPiW Koło Chwałkowo. W roku 1937 był prezesem Związku Weteranów Powstań Narodowych RP Koło Książ. Po II wojnie światowej był sołtysem w Chwałkowie. Zmarł 28 września 1972 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzy parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 08.01-0.715 z dnia 1958-08-01

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Dokumenty Kazimierza Wawrzyniaka, dowódcy plutonu w 2 kompanii batalionu śremskiego
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.