Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Józef Perz
(1892-1921), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 12 marca 1892 roku w Chwałkowie jako syn gospodarza Stanisława Perza i Marii z d. Dziasek. Ukończył szkołę powszechną w Chwałkowie, następnie uczył się rzemiosła kowalskiego u mistrza tego fachu, pana Gadzińskiego w Jaraczewie. Przez pewien czas wynajmował starą kuźnię u pana Domina w Chwałkowie, gdzie pracował na własną rękę. W 1910 roku został powołany do armii niemieckiej. Służył w 6 Pułku Kirasjerów (najcięższa kawaleria pruska), a w późniejszym okresie w artylerii. Jako artylerzysta został zmobilizowany do armii niemieckiej w 1914 roku i walczył na froncie we Francji, gdzie zostaje ciężko ranny odpryskiem granatu. W grudniu 1918 roku wrócił do Chwałkowa.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
6 stycznia 1919 roku wstąpił na ochotnika do śremskiego batalionu powstańczego i już 13 stycznia wyruszył z tą formacją na front pod Leszno. Otrzymał przydział do 2 kompanii dowodzonej przez chor. Mariana Trawińskiego i walczył na odcinku Osieczna. Tam poznał przyszłą żonę. Nie wiemy, jak długo pozostał w służbie.

Po zdemobilizowaniu ożenił się z Marią Heinze z Gołanic i zamieszkał w Poznaniu. Pracował na kolei jako kierownik parowozu. Zmarł 23 sierpnia 1921 roku w Poznaniu, gdzie został pochowany.

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.