Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Jan Kubacki
(1887-1977), Mchy

Urodził się 13 grudnia 1887 roku w Sławoszewicach w gminie Jarocin jako syn Jakuba i Franciszki z d. Tygielska. W listopadzie 1909 roku ożenił się w Książu z Franciszką Derwich.

Powstanie wielkopolskie
Z końcem grudnia 1918 roku wstąpił do Straży Ludowej na odcinku Książ wieś. Brał udział w wymarszu ksiąskiego oddziału SL do Śremu w nocy 30 grudnia 1918 roku na rozbrajanie niemieckiego garnizonu. Pozostał w Straży Ludowej do końca powstania. Pełnił z bronią w ręku służbę wartowniczą i patrolową. Brał udział w rozbrajaniu okolicznych Niemców.

Zamieszkał z żoną w Zakrzewie, później w Mchach, gdzie do końca życia prowadził gospodarstwo rolne. Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich Koło Książ, a po II wojnie światowej do ZBoWiD-u Koło Książ. Zmarł 14 lutego 1977 roku w Mchach i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.22-0.764 z dnia 1966-12-22
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nr 1335-74-77 z dnia 1974-09-11

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.