Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Ignacy Wojtczak
(1898-?), Kołacin

Urodził się 15 lipca 1898 roku w Kołacinie jako syn Antoniego i Franciszki z d. Frąckowiak.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
W nocy 30 grudnia 1918 roku w Śremie brał udział w pokojowym przejmowaniu garnizonu niemieckiego i innych obiektów wojskowych. Z początkiem stycznia 1919 roku ochotniczo wstąpił do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego dowodzonej przez ppor. Tomasza Paula. Wraz ze swoją formacją został wysłany do Biedruska, gdzie rozbrajał Niemców i pełnił służbę wartowniczą w poniemieckich koszarach. Już 6 lutego 1919 roku z kompanią dolską wyruszył na front pod Rawicz, gdzie brał udział w walkach i potyczkach z Niemcami. W trakcie kampanii wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP) przeszedł z pułkiem szlak bojowy. Początkowo w Kępnie, a od 1 lutego 1920 roku na wojnie polsko-bolszewickiej. Został zdemobilizowany 16 sierpnia 1921 roku.

Wiemy jedynie, że w czasach pokoju pełnił funkcję sołtysa gromady Chrząstowo.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.18-0.1054 z dnia 1958-12-18

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.