Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Jan Grześkowiak
(1897-1983), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 7 stycznia 1897 roku w Chwałkowie Kościelnym jako syn gospodarza Walentego Grześkowiaka i Marianny z d. Bączak. Od 1916 do końca I wojny światowej walczył w szeregach armii niemieckiej z przydziałem do artylerii polowej.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
6 stycznia 1919 roku wstąpił do wojsk powstańczych. Walczył na froncie pod Lesznem. W trakcie powstania został wcielony do 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 60 Pułk Piechoty) w stopniu szeregowca. W styczniu 1920 roku otrzymał przydział do 15 Pułku Artylerii Polowej i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w stopniu bombardiera.

Ożenił się 9 października 1923 roku z Weroniką Nowak z Robczyska k. Pawłowic (pow. Leszno), gdzie zamieszkał. W 1933 roku wyemigrował z żoną i dziećmi do Francji. Osiedlił się jako rolnik w regionie Tuluzy, w Le Burgaud.
Zmarł 2 czerwca 1983 roku w Le Burgaud we Francji.

ODZNACZENIA:
Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.