Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Tadeusz Cyryl Jacek Borowicz
(1896-?), Gogolewo

Urodził się 16 sierpnia 1896 roku w Gogolewie jako syn nauczyciela Albina Borowicza i Heleny z d. Chojnacka.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Należał do oddziału Straży Ludowej, który w nocy 30 grudnia 1918 roku wymaszerował do Śremu w celu rozbrajania niemieckiego garnizonu. 3 stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego pod dowództwem ppor. Tomasza Paula. Kompania początkowo została wysłana do Biedruska z zadaniem pilnowania magazynów wojskowych. 6 lutego wyruszył wraz ze swoją kompanią na front pod Rawicz. Brał udział w walkach pod Słupią, Stwolnem i Zieloną Wsią, gdzie został ranny. Przebywał w szpitalu w Śremie do 10 marca 1919 roku i po wyleczeniu został przydzielony do kompanii uzdrowieńców 11 PSWlkp (później 69 PP), z którym przebył szlak bojowy. Został zwolniony z wojska 10 lipca 1921 roku

Najprawdopodobniej, podczas pobytu 69 PP w Bydgoszczy po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej poznał przyszłą żonę. Ożenił się 6 września 1922 roku w Bydgoszczy z Jadwigą Danecką. Podjął pracę na kolei. Nie mamy informacji kiedy i gdzie zmarł.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.28-0.974 z dnia 1957-12-28

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.