Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Koralewski
(1899-?), Książ

Urodził się 8 października 1899 roku w Bochum (Niemcy) jako syn Tomasza i Marianny. Pod koniec 1918 roku przebywał w Książu.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Z końcem grudnia 1918 roku wstąpił do Straży Ludowej w Książu. Wraz z ksiąskim oddziałem SL wyruszył 30 grudnia 1918 roku do Śremu na rozbrajanie niemieckiego garnizonu. 6 stycznia 1919 roku wstąpił do śremskiego batalionu powstańczego i wraz z nim wyruszył na front pod Leszno. Tam otrzymał przydział do 2 kompanii i walczył w jej szeregach m.in. pod Kąkolewem i Pawłowicami pod dowództwem chor. Mariana Trawińskiego. W trakcie walk wcielony do 6 PSWlkp (później 60 PP).

Po demobilizacji wyemigrował do Francji w rejon Lille i tam pozostał do końca życia.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 06.06-0.472 z dnia 1959-07-06

ŹRÓDŁA:
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.