Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Władysław Kaczmarek
(1895-1976), Książ

Urodził się 30 sierpnia 1895 roku w Freiwalde (Niemcy) jako syn Jana i Julianny z d. Pawlak. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej.

Powstanie wielkopolskie
6 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego, dowodzonej przez ppor. Tomasza Paula. Wraz ze swoją kompanią wyruszył najpierw do Biedruska, gdzie pełnił służbę wartowniczą w przejętych od Niemców koszarach. Ze względu na trudną sytuację pod Rawiczem kompanię przerzucono w rejon tamtejszych walk. Brał udział w bitwach i potyczkach, m.in. pod Miejską Górką i Zieloną Wsią, gdzie został ranny w lewy bok i na front już nie wrócił.

W 1921 roku ożenił się w Książu z Wiktorią Skałecką. Po II wojnie światowej pracował jako robotnik w Rejonowej Eksploatacji Dróg Publicznych w Kościanie. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ. W latach 70. Otrzymał awans na podporucznika WP za udział w powstaniu wielkopolskim. Zmarł 15 marca 1976 roku w Książu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Brązowy Krzyż Zasługi
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 01.24-0.26 z dnia 1958-01-24
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Archiwum Państwowe w Poznaniu


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.