Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Łuczak
(1891-?), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 9 marca 1891 roku w Chwałkowie jako syn Franciszka i Antoniny z d. Kaczmarek. W latach 1898-1906 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
W nocy 30 grudnia 1918 roku brał udział w wymarszu ksiąskiego oddziału Straży Ludowej do Śremu na rozbrajanie niemieckiego garnizonu. 6 stycznia 1919 roku wstąpił na ochotnika do śremskiego batalionu powstańczego. Wraz ze swoją formacją 13 stycznia 1919 roku wyruszył na front pod Leszno, gdzie otrzymał przydział do 2 kompanii dowodzonej przez chor. Mariana Trawińskiego. Brał aktywny udział w walkach. Wcielony jako żołnierz Grupy Leszno do 6 PSWlkp (później 60 PP) przeszedł wraz z pułkiem szlak bojowy, łącznie z wojną polsko-bolszewicką.

Po II wojnie światowej należał do ZBoWiD-u Koło Książ.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.18-0.1053 z dnia 1958-12-18

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.