Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Tomasz Gabała
(1863-1946), Zakrzewice

Urodził się 28 listopada 1863 roku w Krzykosach jako syn Antoniego i Agnieszki z d. Staszek. Ożenił się w 1891 roku w Książu z Antoniną Głuszak i prowadził gospodarstwo rolne w Zakrzewicach. Trzej jego synowie walczyli w armii niemieckiej na frontach I wojny światowej - Ignacy i Stanisław od 1914 roku, a najmłodszy Antoni od 1917 roku. Antoni zginął 18 września 1917 roku na froncie pod Lille. Tomasz Gabała był znanym w Książu patriotą i działaczem społecznym.

Powstanie wielkopolskie
W październiku 1918 roku ks. Kazimierz Echaust zaprosił go na spotkanie konspiracyjne mające miejsce na plebanii w Książu. Uczestnicy tajnego spotkania planowali powstanie i organizację polskiej władzy po ewentualnym zwycięstwie. Wziął też udział w kolejnym spotkaniu na probostwie w Mchach u ks. Antoniego Wiśniewskiego, gdzie zapadły już bardziej konkretne decyzje. Powołano wówczas Komisarza obwodowego w Książu, ks. Jana Ludwiczaka z Chwałkowa i wytypowano dwóch kandydatów na pierwszego polskiego burmistrza. Gdy powstanie wybuchło, średni syn Tomasza, Stanisław poszedł do walki na ochotnika.

Zmarł 17 czerwca 1946 roku w Zakrzewicach. Antonina zmarła 27 października 1943 roku. Oboje zostali pochowani na cmentarzu parafialnym w Książu.

ŹRÓDŁA:
"Wiadomości Śremskie" nr 19/1929
Wspomnienia Tomasza Gabały, "Żołnierz Wielkopolski" nr 36/1927


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.