Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Jan Skrzypiński
(1890-1973), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 28 lutego 1890 roku w Kolniczkach w pow. jarocińskim jako syn kowala Michała Skrzypińskiego i Marianny z d. Biedalak. Rodzice przenieśli się do Chwałkowa, gdzie ojciec miał kuźnię.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
7 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do śremskiego batalionu powstańczego. Już 13 stycznia wyruszył z tą formacją pod dowództwem ppor. Henryka Swinarskiego na front pod Leszno. Na miejscu został przydzielony do 2 kompanii dowodzonej przez chor. Mariana Trawińskiego. Brał udział w walkach pod Kąkolewem, a później na odcinku Pawłowice. Jako żołnierz Grupy Leszno został wcielony do 6 PSWlkp (później 60 PP) i przeszedł z pułkiem szlak bojowy. Brał udział w potyczkach przygranicznych pod Zbąszyniem, później w walkach pod Bydgoszczą, do której wkroczył wraz z pułkiem 20 stycznia 1920 roku. Najprawdopodobniej od marca 1920 roku walczył na wojnie polsko-bolszewickiej, ponieważ został zdemobilizowany 4 lutego 1921 roku w stopniu sierżanta.

Ożenił się 13 czerwca 1923 roku w Mchach z Władysławą Filipowiak. Do końca życia mieszkał w Chwałkowie. Należał do TPiW. Po II wojnie światowej należał do ZBoWiD-u Koło Książ. Zmarł 15 grudnia 1973 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.06-0.955 z dnia 1957-12-06

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.