Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Wojciech Zandecki
(1895-1981), Książ

Urodził się 5 kwietnia 1895 roku w Wieszczyczynie k. Śremu jako syn Jana i Magdaleny z d. Matuszak. W Wieszczyczynie ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. Po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany, jednak nie walczył na froncie. Przebywał w Śremie, w garnizonie 47 PP.

Powstanie wielkopolskie
W początku stycznia 1919 roku wstąpił na ochotnika do 1 kompanii batalionu śremskiego dowodzonej przez ppor. Józefa Muślewskiego i już 6 stycznia wyruszył wraz ze swoją kompanią na front pod Zbąszyń. Brał udział w ataku na Zbąszyń, w bitwie pod Strzyżewem. Wycofany wraz z batalionem śremskim 18 stycznia 1919 roku, już 6 lutego wyruszył na front pod Rawicz. W trakcie walk wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP) przebył z pułkiem szlak bojowy. Został zdemobilizowany w 1920 roku.

Ożenił się 6 czerwca 1925 roku w Hautmont we Francji ze Stanisławą Leśniak. Po powrocie z emigracji zarobkowej mieszkał w Mysłowicach. Po wybuchu II wojny światowej przeniósł się do Kiełczynka, gdzie niemal do końca życia prowadził gospodarstwo rolne. Po wojnie należał do ZBoWiD-u Koło Książ. W latach 70. otrzymał awans na podporucznika WP za udział w powstaniu wielkopolskim. Zmarł 23 marca 1981 roku w Książu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ODZNACZENIA:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.10-0.909 z dnia 1958-11-10
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nr 2052-69-158 z dnia 1970-01-10

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.