Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Andrzej Kapturek
(1891-1961), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 15 października 1891 roku w Chwałkowie jako syn gospodarza Józefa Kapturka i Agnieszki z d. Wesołek.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
20 listopada 1918 roku wstąpił do oddziału Straży Ludowej obwodu Książ wieś pod dowództwem Romana Barcikowskiego. Wraz z oddziałem ksiąskiej SL brał udział w wymarszu do Śremu na rozbrajanie niemieckiego garnizonu w nocy 30 grudnia 1918 roku. Później pełnił z bronią w ręku służbę patrolową i uczestniczył w rozbrajaniu okolicznych Niemców. Po zakończeniu powstania otrzymał powołanie do wojska polskiego i od 27 czerwca 1919 roku służył w Batalionie Kolejowym w Poznaniu (nie znamy numeru baonu), formacji wydzielonej z oddziału saperów Armii Wielkopolskiej. Został zwolniony z wojska 1 maja 1920 roku z garnizonu w Kościanie.

Podjął pracę policjanta na posterunku Policji Państwowej w Laskach. Ożenił się 26 listopada 1924 roku w Chwałkowie z Agnieszką Duda. Po ślubie zamieszkał w Chwałkowie i do końca życia prowadził gospodarstwo rolne przejęte od teściów. Zmarł 28 sierpnia 1961 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.10-0.909 z dnia 1958-11-10

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.