Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Józef Janiszewski
(1899-1973), Gogolewo

Urodził się 22 lutego 1899 roku w Gogolewie jako syn Mieczysława i Apolonii z d. Różewicka.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Pod koniec grudnia 1918 roku był w Barcinie i tam przyłączył się do oddziału Straży Ludowej, który po wybuchu powstania rozbrajał okolicznych Niemców i przejmował władzę w mieście, co odbyło się pokojowo. 4 lub 5 stycznia 1919 roku wraz z kompanią barcińską wyruszył do Inowrocławia, by wesprzeć walki o wyzwalanie miasta. Pozostał na froncie północnym, wcielony do 4 PSWlkp (później 58 PP), i walczył z 8 kompanią pod Inowrocławiem, Rynarzewem, Chodzieżą i Ryczywołem. Nie znamy przebiegu jego dalszej służby, najprawdopodobniej walczył z pułkiem na Białorusi w wojnie polsko-bolszewickiej. Został zwolniony z wojska 27 sierpnia 1921 roku.

Ożenił się 25 kwietnia 1927 roku w Inowrocławiu z Leokadią Maciejewską. Po raz drugi ożenił się 20 października 1962 roku w Gdyni z Teklą Jagodzińską. Zmarł 10 lutego 1973 roku w Gdyni. Został pochowany na cmentarzu Witomińskim.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.10-0.909 z dnia 1958-11-10

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Archiwum Państwowe w Poznaniu


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.