Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Wawrzyn Binkowski
(1898-1966), Sebastianowo

Urodził się 2 sierpnia 1898 roku w Sebastianowie jako syn gospodarza Franciszka Binkowskiego i Katarzyny z d. Czabańska. Szkołę Powszechną ukończył w Mchach.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Pod koniec grudnia 1918 roku wstąpił ochotniczo do Straży Ludowej na odcinku Książ-Mchy. W tym okresie dowódcą plutonu był sierż. Stanisław Wawrzyniak. Brał udział w wymarszu 30 grudnia 1919 roku do Śremu na akcję rozbrajania niemieckiego garnizonu. Pozostał w Straży Ludowej do momentu wcielenia do wojska powstańczego 17 lutego 1919 roku. Otrzymał przydział do 1 Pułku Artylerii Lekkiej Wielkopolskiej, przemianowany we wrześniu 1919 na 1 Pułku Artylerii Polowej Wielkopolskiej (później w strukturach Wojska Polskiego 15 PAPWlkp). Został zwolniony do cywila 16 lipca 1921 roku.

Prowadził odziedziczone po rodzicach gospodarstwo rolne w Sebastianowie. Ożenił się 21 listopada 1933 roku w Kotlinie z Anną Biernacką. Należał do Kółka Rolniczego w Mchach. Zmarł 26 kwietnia 1966 roku w Sebastianowie i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Mchach.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.17-0.1047 z dnia 1958-12-17

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.