Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Binkowski
(1895-1962), Radoszkowo

Urodził się 12 listopda1895 roku w Sebastianowie jako syn gospodarza Franciszka Binkowskiego i Katarzyny z d. Czabańska. Szkołę powszechną ukończył w Mchach.

Powstanie wielkopolskie
Pod koniec grudnia 1918 roku wstąpił do Straży Ludowej na odcinku Książ-Mchy i służył w niej do końca powstania. Początkowo dowódcą plutonu był sierż. Stanisław Wawrzyniak, który od stycznia 1919 roku brał udział w walkach pod Lesznem.

Ożenił się 19 października 1924 roku z Bronisławą Nowak w Obrzycku. Przez całe życie prowadził gospodarstwo rolne w Radoszkowie. Zmarł 30 sierpnia 1962 w Radoszkowie i został pochowany został na cmentarzu parafialnym w Książu.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.04-0.899 z dnia 1958-11-04

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.