Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Mamys
(1900-1981), Zaborowo

Urodził się 24 marca 1900 roku w Parzynowie k. Ostrzeszowa jako syn Franciszka i Marianny z d. Osma.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
15 stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do kompanii ostrzeszowskiej, w ramach formacji powstańczej organizowanej przez Stanisława Thiela, i wraz z nią walczył na froncie południowym pod Lesznem i pod Kępnem. Brał udział we wszystkich akcjach, atakach i kontratakach. W czasie walk wcielony do 12 PSWlkp (później 70 PP) przeszedł szlak bojowy pułku. Po zakończeniu działań wojennych odbył służbę obowiązkową w swoim pułku i odszedł z wojska w czerwcu 1923 roku w stopniu szeregowca.

Ożenił się w 1925 roku w Książu z Pelagią Brzezińską i zamieszkał w Zaborowie. Mieszkał tu jeszcze po II wojnie światowej. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ. Zmarł 4 kwietnia 1981 roku i został pochowany w Chodzieży na cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 04.04-0.118 z dnia 1958-04-04

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.