Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Wacław Kierblewski
(1869-1958), Książ

Urodził się 13 września 1869 roku w Książu jako syn stolarza Juliusza Kierblewskiego i Julianny z d. Hoffmann. Szkołę powszechną ukończył w Książu. Ożenił się w 1897 roku w Książu z Marią Szukowską. Od 1901 roku był członkiem Bractwa Strzeleckiego w Książu. Podczas I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej, lecz najprawdopodobniej ze względu na wiek przebywał w śremskich koszarach.

Powstanie wielkopolskie
Brał czynny udział w tworzeniu Straży Ludowej w Książu. Był zastępcą komendanta SL obwodu Książ. Komendantem był Stanisław Banaszyński. Nie wyruszył na powstańczy front, gdyż z chwilą wybuchu powstania miał 39 lat - nie był w wieku poborowym.

Prowadził stolarnię w Książu. Aktywnie działał w Bractwie Strzeleckim jako członek jego zarządu. Po śmierci pierwszej żony w 1929 roku, ożenił się ponownie w 1930 roku z Marianną Garbarczyk. W 1947 roku otrzymał od, próbującego wznowić działalność, Bractwa Kurkowego dyplom za 46 lat nieprzerwanego członkostwa. Zmarł 1 września 1958 roku w Książu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne
"Wiadomości Śremskie" nr 19/1929
Wspomnienia Józefa Jackowiaka


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.