Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ lista powstańców » ]
[«]  Wacław Kierblewski potwierdza udział Józefa Jackowiaka w powstaniu wielkopolskim  [»]

Zaświadczenie wystawione przez Wacława Kierblewskiego, który przed wybuchem powstania był zastępcą komendanta Straży Ludowej obwodu Książ. Dokument potwierdza, że Józef Jackowiak, zanim wstąpił do powstańczego batalionu śremskiego, był członkiem Straży Ludowej w Książu.
Datowanie dokumentu - 16 lutego 1937 - sugeruje, że został wystawiony na potrzeby weryfikacji udziału Józefa Jackowiaka w powstaniu wielkopolskim.
2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.