Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Tomasz Grześkowiak
(1890-1959), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 30 sierpnia 1890 roku w Chwałkowie jako syn gospodarza Walentego Grześkowiaka i Marianny z d. Bączak. W latach 1897-1904 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
6 stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do śremskiego batalionu powstańczego. Pod dowództwem ppor. Henryka Swinarskiego walczył na froncie w Grupie Leszno, gdzie otrzymał przydział do 2 kompanii. Brał udział w walkach m.in. o Robczysko i Pawłowice, a także w odpieraniu ataku pociągu pancernego w Kąkolewie. Został wcielony do 6 PSWlkp Armii Wielkopolskiej (później 60 PP) i służył w wojsku polskim do 12 czerwca 1919 roku. Nie znamy szczegółów tej służby.

Z wojska wrócił do Chwałkowa. Ożenił się 28 maja 1920 roku w Chwałkowie z Katarzyną Wojciechowską. Po ślubie, wraz z teściem prowadził wiatrak koźlak. Działał w TPiW Koło Chwałkowo, którego był skarbnikiem. Zmarł 2 września 1959 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ODZNACZENIA:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 04.04-0.119 z dnia 1958-04-04

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Dokumenty Kazimierza Wawrzyniaka, dowódcy plutonu w 2 kompanii batalionu śremskiego
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.