Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Grewling
(1895-1977), Kiełczynek

Urodził się 24 stycznia 1895 roku w Kiełczynku jako syn gospodarza Andrzeja Grewlinga i Franciszki z d. Jędrzejczak. W 1898 roku rodzice przeprowadzili się do Chociczy, gdzie w latach 1901-1905 uczęszczał do szkoły powszechnej. Po zakończeniu nauki pracował w majątku Chocicza do 9 listopada 1914, kiedy otrzymał powołanie do niemieckiej armii. Służył na frontach I wojny światowej do 10 grudnia 1918 roku.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Od 29 grudnia 1918 roku brał udział w walkach ulicznych w Poznaniu w spontanicznie formowanych oddziałach. Pod koniec stycznia 1919 roku w stopniu kaprala wstąpił ochotniczo do formowanego w koszarach na Jeżycach 1 Pułku Rezerwowego Strzelców Wielkopolskich, przemianowanego w marcu 1919 roku na 10 PSWlkp (później 68 PP). Brał udział w działaniach wojennych pułku do 30 kwietnia 1920 roku, m.in. na wojnie polsko-bolszewickiej. Z powodu częściowej demobilizacji był tymczasowo urlopowany i wcielony do służby wojskowej ponownie 15 lipca 1920 roku, tym razem do 15 Pułku Ułanów Poznańskich. W wojsku służył do 10 stycznia 1921 roku.

Podczas czasowej demobilizacji w 1920 roku ożenił się z Agnieszką Marciniak w miejscowości Pecna, w pow. śremskim, i tam osiadł. Po zwolnieniu z wojska pracował jako robotnik budowlany. 21 maja 1922 roku wstąpił do służby w Straży Granicznej. Pełnił służbę na granicy południowej w województwie lwowskim, w Komisariacie Straży Celnej w Siankach od 6 lipca 1922 do czerwca 1935 roku. 1 lipca 1935 roku został przeniesiony do Sanoka, gdzie pracował do wybuchu wojny. W kampanii wrześniowej 1939 walczył na froncie południowym do 19 września. W tym dniu przekroczył razem z wojskiem granicę z Rumunią. W Rumunii przebywał do końca grudnia 1939, następnie we Francji, Belgii i Anglii. 9 września 1946 roku wrócił do kraju i został zdemobilizowany w stopniu chorążego. Wrócił do rodziny w Pecnej. W kwietniu 1947 roku został przyjęty do służby w Urzędzie Celnym w Kostrzynie, gdzie pracował do 1952 roku. Następnie, do 1957 roku pracował jako dyspozytor w Przedsiębiorstwie Żeglugi na Odrze. W hotelu robotniczym Gorzowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego przepracował rok 1958 i przeszedł na rentę. Był członkiem ZBoWiD-u Koło Kostrzyn n/Odrą. Zmarł 27 kwietnia 1977 roku w Kostrzynie i tam został pochowany.

Odznaczenia:
Brązowy Krzyż Zasługi
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.22-0.2000 z dnia 1969-12-22

ŹRÓDŁA:
Życiorys napisany własnoręcznie
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.