Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Michał Perz
(1867-1952), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 13 lipca 1867 roku w Dalewie jako syn Wojciecha i Franciszki z d. Jankowska. W 1893 roku ożenił się z Apolonią Kubera. Zamieszkał w Chwałkowie i prowadził tam gospodarstwo rolne, które później odziedziczył.

Powstanie wielkopolskie
Pod koniec listopada 1918 roku wstąpił w szeregi Straży Ludowej obwodu Książ wieś. Do końca powstania pełnił w niej służbę patrolową i wartowniczą z bronią w ręku. Po wybuchu powstania brał udział w rozbrajaniu okolicznych Niemców. Ze względu na wiek nie brał udziału w walkach frontowych.

Do końca życia prowadził swoje gospodarstwo rolne w Chwałkowie. Zmarł 17 maja 1952 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.