Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Józef Domin
(1894-1970), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 4 marca 1894 roku w Chwałkowie jako syn kowala Antoniego Domina i Marianny z d. Szelejewska. W latach 1900-1908 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie.

Powstanie wielkopolskie
W drugiej połowie listopada 1918 roku wstąpił do oddziału Straży Ludowej obwodu Książ wieś i pełnił w niej służbę do 6 stycznia 1919 roku, kiedy to ochotniczo wstąpił do śremskiego batalionu powstańczego i od 13 stycznia walczył na froncie pod Lesznem, gdzie otrzymał przydział do 2 kompanii. Brał udział w walkach i potyczkach pod Kąkolewem, Klonówcem, Robczyskiem i Pawłowicami do końca powstania, tj. do rozejmu w Trewirze.

Po powstaniu podjął służbę w Straży Granicznej, którą pełnił do wybuchu II wojny światowej. Ożenił się w 1923 roku z Pelagią Śliwińską. Po wojnie zatrudnił się na kolei. Jakiś czas mieszkał w gminie Książ - należał do tutejszego Koła ZBoWiD. Zmarł 6 października 1970 w Rawiczu.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.04-0.897 z dnia 1958-11-04

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.