Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Wesołek
(1895-1980), Mchy

Urodził się 13 września 1895 roku w Zaborowie jako syn Michała i Marianny z d. Świerkowska.

Powstanie wielkopolskie
28 listopada 1918 roku wstąpił do oddziału Straży Ludowej na odcinku Książ-Mchy i z bronią w ręku pełnił służbę patrolową. Brał udział w wymarszu ksiąskiego oddziału SL do Śremu w nocy 30 grudnia 1918 roku na rozbrajanie niemieckiego garnizonu. Z początkiem stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do tworzącego się w Śremie wojska powstańczego. Otrzymał jednak inny przydział, gdyż znajdujemy wzmiankę, że walczył w powstaniu jako artylerzysta. Dalszych szczegółów nie znamy. Po zakończeniu powstania, 20 lutego 1919 roku został zdemobilizowany.

Osiadł w Mchach, gdzie ożenił się ze Stanisławą Jędrzejczak. Pracował w majątku Mchy do końca okupacji. W 1945 (1946-) roku w wyniku reformy rolnej otrzymał gospodarstwo rolne w Mchach, które prowadził do końca życia. Starsi ludzie pamiętają jeszcze jego wizyty w szkole w Mchach i opowieści o walkach powstańczych. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ. W 1972 otrzymał awans na podporucznika WP za udział w powstaniu wielkopolskim. Zmarł 15 kwietnia 1980 roku w Mchach i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.06-0.960 z dnia 1957-12-06
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1971 roku

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.