Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Józef Bartkowiak
(1890-1966), Zakrzewo

Urodził się 11 lutego 1890 roku w Zakrzewie jako syn rolnika Ignacego Bartkowiaka i Agnieszki z d. Piotrowska. W roku 1900 przeniósł się z rodzicami do Małachowa-Złych Miejsc w gminie Witkowo, pow. gnieźnieński, gdzie rodzice wydzierżawili gospodarstwo od hrabiego Żółtowskiego z Niechanowa. Szkołę powszechną ukończył w Murzynowie Leśnym. Do dwudziestego roku życia pracował w gospodarstwie rodziców. Następnie wyjechał do Dortmundu, gdzie pracował w hucie żelaza. Wrócił do domu w 1914 roku, pod koniec którego został powołany do niemieckiej armii i wyruszył na front I wojny światowej.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
W grudniu 1918 wstąpił do Straży Ludowej w Witkowie pod dowództwem Ignacego Knasta i brał udział w oswobodzeniu miasta Witkowa i oczyszczaniu okolic z oddziałów Grenzschutzu. Ze względu na wiek pozostał w szeregach Straży Ludowej w Witkowie, przekształconej 30 maja 1919 roku dekretem NRL w Obronę Krajową. 1 września 1920 roku został powołany do służby wojskowej w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej w Poznaniu z przydziałem do Kolumny Taborowej Artylerii. Pozostał w tej formacji do końca października 1920 roku, a następnie został zwolniony do domu.

W 1919 roku ożenił się z Zofią Dąbek. Małżonkowie zamieszkali w Małachowie-Szemborowicach w gminie Witkowo. W roku 1935 przeprowadzili się do Witkowa, gdzie mieszkali do śmierci. Od stycznia 1921 do 1938 roku pracował w Witkowie w tartaku parowym braci Frank. W czasie okupacji hitlerowskiej pracował na szosie Niechanowo-Karsewo, pow. gnieźnieński. W roku 1945 przyjęty został do pracy do Rejonu Drogowego w Gnieźnie, gdzie pracował do uzyskania renty. Należał do ZBOWiD-u. Zmarł 25 marca 1966 roku w Witkowie i tam został pochowany.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.04-0.899 z dnia 1958-11-04

ŹRÓDŁA:
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Archiwum Państwowe w Poznaniu


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.