Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Śmigielski II
(1900-1969), Książ

Urodził się 19 stycznia 1900 roku w Książu jako syn gospodarza i właściciela dwóch wiatraków Ignacego Śmigielskiego i Zofii z d. Wolska. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Książu pracował w gospodarstwie rodziców.

Powstanie wielkopolskie
6 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego dowodzonej przez ppor. Tomasza Paula. Z kompanią wyruszył najpierw do Biedruska, gdzie rozbrajał Niemców i pełnił służbę wartowniczą przy magazynach. 6 lutego 1919 roku kompania została przerzucona na front pod Rawicz. Walczył m.in. pod Słupią i Zielona Wsią. W trakcie działań wojennych wcielony do 11 PSWlkp. Brak dalszych danych, ale z tego, że walczył pod Kępnem wnioskujemy, że pozostał w służbie co najmniej do października 1919 roku.

Pracował w gospodarstwie rodziców, które z czasem przejął. Ożenił się w 1932 roku z Teresą Binkowską i miał z nią czwórkę dzieci. Utrzymywał rodzinę z rolnictwa i mielenia zboża. Po II wojnie światowej zrezygnował z młynarstwa i utrzymywał się tylko z rolnictwa. Na przełomie lat 50. i 60. wiatraki zostały rozebrane. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ. Zmarł 26 listopada 1969 roku w Książu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 03.15-0.79 z dnia 1958-03-15


ŹRÓDŁA:


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.