Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Baranek
(1897-1939), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 25 kwietnia 1897 w Chwałkowie jako syn gospodarza Tomasza Baranka i Jadwigi z d. Mikołajczak. W latach 1904-1911 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie. W roku 1916 został powołany do wojska niemieckiego do 3 Regimentu Gwardii Fizylierów (Garde-Füsilier-Regiment). W październiku 1918 został ranny na froncie francuskim i odesłany do szpitala w Herrnhut. Po wyzdrowieniu zwolniony z wojska w listopadzie 1918 roku wrócił do Chwałkowa. Tuż po wybuchu powstania wielkopolskiego, 30 grudnia 1918 brał udział w akcji odbierania garnizonu śremskiego z rąk niemieckich, następnie 6 stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do śremskiego batalionu powstańczego. Wysłany na front pod Leszno brał udział w walkach pod Robczyskiem, Kąkolewem, Sowińcem, Pawłowicami i Poniecem. Po powstaniu pozostał w wojsku i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 6 PSWlkp. (później 60 PP), z którym przeszedł niemal cały szlak bojowy: pod Kijów, odwrót pod Warszawę, pogoń za bolszewikami do Białegostoku, gdzie zachorował i trafił do szpitala. Z wojska został zwolniony 15 sierpnia 1921 roku. Ożenił się 4 listopada 1927 w Chwałkowie z Leokadią Dropik. Prowadził gospodarstwo rolne odziedziczone po rodzicach. Zmarł 21 grudnia 1939 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym. W grudniu 1940 roku Leokadia wraz z dziećmi została wysiedlona z gospodarstwa i trafiła do miejscowości Wilków pow. Puławy. 18 grudnia 1940 roku rodzinne gospodarstwo zasiedliła rodzina Hildebrandt z miejscowości Domaczów pow. Brześć. Leokadia wróciła do Chwałkowa w marcu 1945 roku. W tym samym roku wyszła za mąż, za Franciszka Wojtkowiaka i wraz z nim prowadziła gospodarstwo odziedziczone po pierwszym mężu. Leokadia zmarła 27 stycznia 1993 roku. Franciszek Wojtkowiak zmarł 1 marca 1993 roku. Oboje zostali pochowani na cmentarzu parafialnym w Chwałkowie Kościelnym. Rodzinne gospodarstwo odziedziczył syn Leonard Baranek.

Odznaczenia:
Medal Niepodległości 27.06.1938 ? MP 177/1938


ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.