Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Baranek
(1897-1939), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 15 kwietnia 1897 w Chwałkowie Kościelnym jako syn gospodarza Tomasza Baranka i Jadwigi z d. Mikołajczak. W latach 1904-1911 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie.

Powstanie wielkopolskie
Na ochotnika wstąpił do wojsk powstańczych. Przebył szlak powstańczy w stopniu szeregowca z 2 kompanią śremską, brał udział w walkach pod Lesznem.

Prowadził odziedziczone po rodzicach gospodarstwo rolne w Chwałkowie. Ożenił się 4 listopada 1927 w Chwałkowie z Leokadią Dropik. Zmarł 21 grudnia 1939 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.