Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Mądry
(1876-1970), Mchy

Urodził się 1 grudnia 1876 roku w Turwii k. Kościana jako syn Franciszka i Marianny z d. Pohl. Był kowalem i miał kuźnię w Mchach nadaną mu przez hrabiego Mielżyńskiego, właściciela dóbr mchowskich od 1907 roku. Ożenił się z Marianną Łuczak.

Powstanie wielkopolskie
20 listopada 1918 roku wstąpił do Straży Ludowej obwodu Książ wieś. Brał udział w wymarszu ksiąskiego oddziału SL do Śremu na rozbrajanie niemieckiego garnizonu w nocy 30 grudnia 1918 roku. Pozostał w Straży do końca powstania. Pełnił z bronią w ręku służbę patrolową i wartowniczą, brał udział w rozbrajaniu okolicznych Niemców.

Pracował jako kowal do przejścia na emeryturę, do wybuchu II wojny światowej w swojej kuźni, później w kuźni przejętej przez okupanta, a po zakończeniu wojny w kuźni przejętej przez SKR w Mchach. Przed wojną należał do Związku Powstańców Wielkopolskich Koło Książ, po wojnie do ksiąskiego Koła ZBoWiD-u. Zmarł 21 stycznia 1970 roku w Mchach i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.28-0.977 z dnia 1957-12-28

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.