Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Walenty Przybylski
(1888-1958), Książ

Urodził się 16 stycznia 1888 roku w Kolnicach jako syn Wincentego i Katarzyny z d. Włodarczak. Ożenił się w 1912 roku w Książu z Teofilą Kmieciak i tu zamieszkał.

Powstanie wielkopolskie
Pod koniec listopada 1918 roku wstąpił do Straży Ludowej w Książu. Brał udział w przejmowaniu władzy od Niemców w nocy z 30 na 31 stycznia 1918 roku. Do końca powstania pozostał na miejscu w Straży Ludowej, pełniąc z bronią w ręku służbę wartowniczą i patrolową.

Był pracownikiem kolei. Zmarł jako emeryt 16 maja 1958 roku w Książu i pochowany został na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ŹRÓDŁA:
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939
Wspomnienia Józefa Jackowiaka


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.