Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ lista powstańców » ]
[«]  Dowód wpłaty dobrowolnego datku na Skarb Polski przy NRL w 1919 r.  [»]

Ozdobne potwierdzenie wpłaty dobrowolnego datku na Skarb Polski, bilet Urzędu Skarbowego przy Naczelnej Radzie Ludowej w Poznaniu.
Walenty Przybylski z Kiełczyna wpłacił 110 marek w złocie i został wpisany do Księgi Złotej 1 sierpnia 1919 roku.
Pamiętać należy, że Wielkopolska w 1919 roku sama dla siebie stanowiła państwo, a Naczelna Rada Ludowa stanowiła jego rząd. Dokument potwierdza, że rząd był finansowany miedzy innymi z datków obywateli.
Uwaga:
Walenty Przybylski był członkiem Straży Ludowej w Książu podczas powstania wielkopolskiego. Według naszych informacji mieszkał w Książu. Dokument pokazuje, że w Kiełczynie. Być może, jako pracownik kolei mieszkał w zabudowaniach przy dworcu kolejowym położonym kilometr na południe od Książa, na granicy z Kiełczynem, stąd to zamieszanie.
2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.