Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Wawrzyniak
(1901-1974), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 6 września 1901 roku w Rauxel (Niemcy) jako syn Franciszka i Marianny z d. Snella.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
17 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do batalionu śremskiego i walczył pod Rawiczem przydzielony do sztabowej kompanii karabinów maszynowych. Brał udział w walkach m.in pod Rawiczem i Miejską Górką. W trakcie kampanii wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP) przeszedł z pułkiem szlak bojowy. Został zdemobilizowany w 1921 roku.

Ożenił się dwukrotnie w Chwałkowie: 23 lutego 1932 roku z Pelagią Nawrocką, 26 listopada 1946 roku z Marianną Wojtkowiak. Po II wojnie światowej pracował na kolei jako dróżnik. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ. Zmarł 30 listopada 1974 roku w szpitalu w Poznaniu.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.17-0.1048 z dnia 1958-12-17

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.