Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Józef Derwich
(1894-1942), Mchy

Urodził się 3 stycznia 1894 roku w Mchach jako syn Andrzeja i Marianny z d. Walęsiak. Szkołę powszechną ukończył w Mchach. Był robotnikiem. W latach 1915-1918 w armii niemieckiej walczył w I wojnie światowej w stopniu starszego szeregowego, m.in. pod Verdun. Został odznaczony Krzyżem Żelaznym.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
20 listopada 1918 roku wstąpił do oddziału Straży Ludowej na odcinku Książ-Mchy. Brał udział w wymarszu na rozbrajanie niemieckiego garnizonu w Śremie w nocy 30 grudnia 1918 roku. 6 stycznia wstąpił ochotniczo do śremskiego batalionu powstańczego i walczył w Grupie Leszno przydzielony na froncie do 2 kompanii dowodzonej przez chor. Mariana Trawińskiego. Wcielony do 6 PSWlkp (później 69 PP) przeszedł cały szlak bojowy pułku, łącznie z udziałem w wojnie polsko-bolszewickiej. Został przeniesiony do rezerwy 7 kwietnia 1923 roku.

Po powstaniu pozostał w Mchach. Ożenił się 25 stycznia 1921 roku z Katarzyną Matuszak. Zmarł 3 lipca 1942 roku w Mchach i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.