Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Michał Ratajczak
(1893-1958), Sroczewo

Urodził się 29 września 1895 roku w Sroczewie jako syn zamożnego gospodarza Marcina Ratajczaka i Marianny z d. Babinicz. Ukończył szkołę powszechną w Sroczewie. Kontynuował naukę w szkole handlowej, później kształcił się na kursie pracowników biura Kasy Chorych w Poznaniu. W 1914 roku został zmobilizowany do armii niemieckiej i walczył na froncie we Francji, m.in. pod Verdun, gdzie został ranny i przebywał w szpitalu w Gnieźnie.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
30 grudnia 1918 roku przebywał w Śremie. Brał udział w rozbrajaniu niemieckiego garnizonu i przejmowaniu władzy od Niemców. Wstąpił ochotniczo do tworzącego się wojska powstańczego w Śremie. Już 6 stycznia wyruszył z częścią batalionu śremskiego pod Zbąszyń. Brał udział w ataku na Zbąszyń 11 stycznia 1919 roku i w odparciu ataku Niemców na Łomnicę. Obsługiwał ckm. Po zakończeniu powstania wstąpił do innej formacji Armii Wielkopolskiej i walczył pod Inowrocławiem w plutonie miotaczy min. Później walczył na wojnie polsko-bolszewickiej. Między innymi brał udział w bitwie pod Baranowiczami na Białorusi. Był w wojsku w momencie podpisania traktatu ryskiego 18 marca 1921 roku.

Po demobilizacji ożenił się z Franciszką Wojciechowską i wraz z żoną osiadł w Śremie. Podjął pracę w śremskiej Kasie Chorych, której był kierownikiem w latach 1922-1932 i ponownie w czasie okupacji od 1939 do 1945 roku. Przed II wojną światową był członkiem Stronnictwa Narodowego Romana Dmowskiego. Po wojnie wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Pracował w Wydziale Zdrowia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Należał do ZBoWiD-u Koło Śrem. Zmarł 26 września 1958 roku w Śremie i został pochowany na cmentarzu garnizonowym.

Odznaczenia:
Medal Niepodległości MP 64/1938
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.06-0.962 z dnia 1957-12-06

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Słownik biograficzny Śremu pod red. Danuty Płygawko i Adama Podsiadłego, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. H. Święcickiego w Śremie, Śrem 2008


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.