Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Józef Robaszyński
(1892-1978), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 21 lutego 1892 roku w Chwałkowie jako syn kołodzieja i stelmacha Michała Robaszyńskiego i Jadwigi z d. Daleka. W latach 1898-1906 uczył się w szkole powszechnej w Chwałkowie, następnie kształcił się w zawodzie kołodzieja w warsztacie ojca.

Powstanie wielkopolskie
6 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do śremskiego batalionu powstańczego i wraz z tą formacją, pod dowództwem ppor. Henryka Swinarskiego, wyruszył 13 stycznia 1919 roku na front pod Leszno. Tam został przydzielony do 2 kompanii dowodzonej przez chor. Mariana Trawińskiego. Walczył na odcinku Pawłowice. W trakcie walk wcielony do 6 PSWlkp (później 60 PP) pozostał w służbie wojskowej do 30 października 1920 roku, kiedy to został bezterminowo urlopowany. Przeszedł do rezerwy 16 kwietnia 1923 roku.

Był kołodziejem w Chwałkowie. Ożenił się 26 listopada 1923 roku w Wieszczyczynie z Marią Strugała z Rusocina. Był zastępcą sekretarza TPiW Koło Chwałkowo. Przypisuje się mu udział w ocaleniu sztandaru TPiW przed hitlerowskim okupantem. Po II wojnie światowej należał do ZBoWiD-u Koło Książ. W latach 70. Został awansowany na podporucznika WP za udział w powstaniu wielkopolskim. Zmarł 12 września 1978 roku w Śremie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu komunalnym.

Odznaczenia:
Odznaka Towarzystwa Powstańców i Wojaków
Odznaka Grupy Leszno
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 03.15-0.79 z dnia 1958-03-15
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Dokumenty Kazimierza Wawrzyniaka, dowódcy plutonu w 2 kompanii batalionu śremskiego
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.