Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Jan Wojciechowski
(1895-1967), Kiełczyn

Urodził się 26 sierpnia 1895 roku w Kiełczynie jako syn Kazimierza i Julianny z d. Dostatnia. Brat Józefa.

Powstanie wielkopolskie
W nocy 30 grudnia 1918 roku wymaszerował wraz z oddziałem ksiąskiej Straży Ludowej do Śremu na rozbrajanie niemieckiego garnizonu. Pozostał w Śremie i od razu wstąpił do formowanej 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego dowodzonej przez ppor. Tomasza Paula. Wraz ze swoją jednostką został wysłany do Biedruska, gdzie brał udział w rozbrajaniu Niemców i pełnił służbę wartowniczą w przejętych koszarach. Już 6 lutego 1919 roku kompania została wysłana na front pod Rawicz. Brał udział w walkach m.in. pod Rawiczem i Miejską Górką. Uczestniczył w zbrojnych wypadach mających na celu zdobywanie broni od Niemców.

Prowadził gospodarstwo rolne w Kiełczynie do końca życia. Ożenił się w 1925 roku w Książu z Władysławą Krajewską. Zmarł 9 sierpnia 1967 roku w Kiełczynie.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.18-0.1054 z dnia 1958-12-18

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.