Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Feliks Worsztynowicz
(1904-1980), Książ


Urodził się 25 maja 1904 roku w Kunowie koło Śremu jako syn piekarza Teofila Worsztynowicza i Antoniny z d. Łuczak. Ukończył szkołę powszechną w Śremie, gdzie od 1916 roku należał do Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Rejtana. Pod koniec 1918 roku wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, w której odbył podstawowe szkolenie wojskowe. Po wybuchu powstania wielkopolskiego i zajęciu koszar 47 pułku piechoty w Śremie, służył w łączności, był gońcem i pełnił służbę wartowniczą oraz uczestniczył w organizowaniu wyprawy I i IV kompanii wyruszających na front pod Zbąszyń, następnie do końca marca 1919 roku pełnił służbę garnizonową w Śremie. W latach 1922-1927 uczęszczał do Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu. Podjął pracę w Zakładzie Witrażownictwa Stanisława Powalisza w Poznaniu, a następnie jako dekorator w Teatrze Nowym w Poznaniu. Uprawiał malarstwo artystyczne, grafikę artystyczną (autolitografię). W latach 1931-1936 wykonał szereg tek graficznych, w ramach cyklu "Wielkopolska w grafice". Jedna z jego tek została poświęcona miejscowości Książ (5 grafik) oraz Chromcowi (1 grafika). W 1933 roku wyjechał do Grudziądza gdzie prowadził zajęcia z wychowania plastycznego w Szkole Malarstwa i Zdobnicywa oraz pełnił funkcję scenografa w tamtejszym Teatrze Miejskim. W 1938 roku wyjechał do Rzeszowa, gdzie osiadł na stałe. W roku 1940 ożenił się z Marią Maciąg. 6 czerwca 1944 roku został aresztowany przez Gestapo. Przebywał w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Oranienburg-Sachsenhausen. Uwolniony został 3 maja 1945 roku, powrócił do Rzeszowa, gdzie kontynuował aktywną i wszechstronną działalność dydaktyczną i artystyczną. Nie występował o weryfikację uczestnictwa w Powstaniu Wielkopolskim, jedynie jako skaut, przez Komisję Weryfikacyjną Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. Zmarł 25 sierpnia 1980 roku w Rzeszowie, Maria zmarła 5 marca 1990 roku. Oboje zostali pochowani na cmentarzu komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie.

Odznaczenia:
Medal Zwycięstwa i Wolności.


ŹRÓDŁA:


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.