Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Banaszak
(1890-1969), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 3 września 1890 roku w Chwałkowie Kościelnym jako syn gospodarza Jana Banaszaka i Agnieszki z d. Szymandera. W latach 1898-1905 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie. Pracował w gospodarstwie rodziców do momentu powołania do niemieckiego wojska. Służył w artylerii w stopniu szeregowca.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
6 stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do śremskiego batalionu powstańczego. Pod dowództwem ppor. Henryka Swinarskiego walczył na froncie pod Lesznem do 20 lutego 1919 roku w 2 kompanii dowodzonej przez chor. Mariana Trawińskiego. W czerwcu 1919 roku został zwolniony do rezerwy w stopniu bombardiera.

Wrócił do Chwałkowa i pracował w gospodarstwie rodziców, które później odziedziczył i prowadził do końca życia. Ożenił się 8 października 1921 roku z Heleną Bąk. W latach 20. XX wieku był sołtysem w Chwałkowie. Działał w TPiW Koło Chwałkowo. Po wybuchu II wojny światowej, 6 października 1940 roku został wysiedlony wraz z rodziną do Generalnej Guberni, do Antoniewa koło Komorowa. Po wojnie wrócił do swojego gospodarstwa. Był członkiem ZBoWiD-u. Zmarł 10 czerwca 1969 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ODZNACZENIA:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.04-0.899 z dnia 1958-11-04

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.