Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Michał Plewiński
(1897-1963), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 1 września 1897 roku w Chwałkowie jako syn Michała i Katarzyny z d. Zimniak. W latach 1904-1912 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie.

Powstanie wielkopolskie
6 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do śremskiego batalionu powstańczego. Wraz ze swoją formacją już 13 stycznia wyruszył na front pod Leszno i tam otrzymał przydział do 2 kompanii dowodzonej przez chor. Mariana Trawińskiego. Walczył na odcinku Pawłowice pod Robczyskiem i Pawłowicami. Był w plutonie dowodzonym przez sierż. Wawrzyńca Wozignój (Wozimirskiego) w kompanii ppor. Leona Włodarczaka. W nocy z 26 na 27 stycznia 1919 roku był w składzie 26-osobowego oddziału sierż. Wozimirskiego, który dokonał brawurowego wypadu na pozycje niemieckie za linią frontu w miejscowości Przybiń (na zachód od Robczyska), i zdobył 4 karabiny maszynowe, amunicję oraz wziął kilkunastu jeńców. Oddział powrócił bez strat, natomiast kilku Niemców poległo.

Ożenił się w 1928 roku w Książu z Marianną Śmigielską. Zmarł 17 stycznia 1963 roku w Bydgoszczy.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - Uchwała Rady Państwa nr: 07.19-0.148 z dnia 1960-07-19

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Muzeum w Gostyniu, Biogram Wawrzyńca Wozignój (Wozimirskiego), www.muzeum.gostyn.pl


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.