Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Krakowiak
(1899-1989), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 2 listopada 1899 roku w Boguszynie jako syn Tomasza i Marianny z d. Łuczak. Ukończył czteroklasową szkołę powszechną w Boguszynie.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Na początku stycznia 1919 roku wstąpił do -latających- kompanii jarocińskich i walczył na froncie północnym pod Kcynią i Nakłem. Po powstaniu brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej przydzielony do utworzonego w połowie 1920 roku na wschodzie 2 Pułku Artylerii Polowej (później 20 PAP). Pozostał w służbie czynnej do 1922 roku. Odszedł z wojska w stopniu szeregowca.

22 lipca 1923 roku ożenił się z Franciszką Sobczak w Chwałkowie i tam zamieszkał. Pracował jako robotnik rolny w dobrach Mielżyńskich do końca okupacji hitlerowskiej. W wyniku reformy rolnej, wprowadzonej dekretem PKWN we wrześniu 1944 roku, po wojnie otrzymał 8,75 ha ziemi i prowadził własne gospodarstwo rolne. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ i do PZPR. Osiągnąwszy wiek emerytalny oddał gospodarstwo Skarbowi Państwa w zamian za rentę. Zmarł w Boguszynie 9 lutego 1989 roku. Został pochowany na cmentarzu w Kolniczkach.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 04.04-0.119 z dnia 1958-04-04
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.