Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Adam Gołębiewski
(1899-1972), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 13 listopada 1899 roku w Chytrowie pod Jaraczewem w pow. jarocińskim jako syn Franciszka i Agnieszki z d. Biedna.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
W pierwszych dniach powstania przyłączył się do oddziału w Jarocinie, brał udział w oswobadzaniu okolicznych miejscowości i w -latających kompaniach jarocińskich- walczył w kilku miejscach frontu południowego. Po zakończeniu powstania, w marcu 1919 roku wstąpił do 5 kompanii 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich formowanego w Poznaniu (później 55 Poznański PP) i przeszedł z pułkiem szlak bojowy. W 1921 roku został wcielony do 15 Pułku Ułanów Poznańskich. 25 sierpnia 1922 został zwolniony do rezerwy.

Ożenił się 25 września 1922 roku z Agnieszką Nowak w Chwałkowie i tu osiadł na resztę życia. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ. Zmarł 4 grudnia 1972 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.