Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Wacław Andrzejewski
(1894-1971), Radoszkowo

Urodził się 11 września 1894 roku w Radoszkowie jako syn gospodarza Józefa Andrzejewskiego i Eleonory z d. Szymańska. W Książu ukończył siedmioklasową szkołę podstawową, następnie ukończył trzyletnią Szkołę Rolniczą w Bojanowie. W roku 1914 został powołany do niemieckiej armii i w jej szeregach walczył w I wojnie światowej na froncie francuskim. Pod koniec 1918 roku zdezerterował.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Brał udział w powstaniu z bronią w ręku. 28 grudnia 1918 roku uczestniczył w oswobodzeniu Brzeźna i okolicy, potem Skoków i okolicy. Wstąpił natychmiast do oddziałów powstańczych w Wągrowcu. Pod dowództwem ppor. Włodzimierza Kowalskiego (oddział wągrowiecki) brał udział w ciężkich walkach o Szubin, Rynarzewo, Nakło i Chodzież do 18 lutego 1919 roku. Po zakończeniu powstania wstąpił w szeregi wojska polskiego. Był podoficerem w 11 PSWlkp. Został zdemobilizowany 28 stycznia 1920 roku.

24 kwietnia 1920 roku ożenił się Marią Toboła z Obredy. W roku 1921 wydzierżawił gospodarstwo rolne, z którego się utrzymywał. W roku 1937 ze względu na stan zdrowia zdał dzierżawę i aż do wybuchu II wojny światowej był bezrobotny. Podczas okupacji pracował jako robotnik w Biedrusku. W 1944 roku został aresztowany przez Gestapo i osadzony w Forcie VII w Poznaniu, a następnie przetransportowany do obozu karno-śledczego w Żabikowie, gdzie przebywał aż do wyzwolenia. Po wyzwoleniu otrzymał gospodarstwo poniemieckie w Brzeźnie, gdzie równocześnie pełnił funkcję sołtysa aż do roku 1954. Po ponownym zapadnięciu na zdrowiu przekazał gospodarstwo na skarb państwa i podjął pracę jako robotnik w PGR Brzeźno. W roku 1955 został wybrany na przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Potrzanowie, a po jej zlikwidowaniu na przewodniczącego GRN Skoki. Funkcję tę pełnił do roku 1961. Od roku 1946 należał do Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Był członkiem ZSL i ZBoWiD-u. Zmarł 24 lipca 1971 w Poznaniu. Został pochowany w Poznaniu na cmentarzu Miłostowo.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 02.29-0.40 z dnia 1960-02-29
Medal Zwycięstwa i Wolności 1945

ŹRÓDŁA:
Życiorys napisany własnoręcznie
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Archiwum Państwowe w Poznaniu


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.