Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Wojciechowski
(1899-1975), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 12 października 1899 roku w Chwałkowie jako syn Franciszka i Antoniny z d. Baraniak. W latach 1906-1914 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
7 stycznia 1919 roku przystąpił do oddziału powstańczego w powiecie rawickim dowodzonego przez ppor. Konstantego Pietruszyńskiego. Brał udział w walkach m.in. pod Słupią Kapitulną, Sarnową, Karolinkami i Jagodnią. Pod Jagodnią był w oddziale, który zdobył dwie armaty z całym sprzętem i obsługą. W trakcie działań pod Rawiczem wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP) przeszedł z pułkiem szlak bojowy. Od 1 lutego 1920 roku walczył na Białorusi w wojnie polsko-bolszewickiej, brał udział w bitwie warszawskiej. Został zdemobilizowany 10 grudnia 1921 roku w stopniu kaprala.

Warto dodać, że ppor. Pietruszyński w krótkim czasie zorganizował batalion liczący około 1000 powstańców. W połowie lutego 1919 roku został przez Główne Dowództwo Wojsk Wielkopolskich odwołany i powierzono mu dowództwo baterii w pułku artylerii ciężkiej.

Po zakończeniu wojny ponownie wstąpił do wojska jako zawodowy podoficer. Początkowo służył w batalionie zapasowym 69 PP w Śremie, później w Gnieźnie, gdzie 69 PP stacjonował w okresie pokoju, szkolił rekrutów. W 1939 roku podjął pracę maszynisty parowozu w Lesznie. Po zakończeniu II wojny światowej został naczelnikiem leszczyńskiej parowozowni. Zmarł 22 lipca 1975 roku w Lesznie i tam został pochowany.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.04-0.897 z dnia 1958-11-04
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.