Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Wawrzyniak
(1901-1975), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 6 września 1901 roku w Rauxel (Niemcy) jako syn Franciszka i Marianny z d. Snella. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. Rodzice powrócili z emigracji zarobkowej do Chwałkowa.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
27 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do 3 kompanii jarocińskiej i walczył z nią na froncie południowym w rejonie Zdun. W trakcie kampanii wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP) przeszedł z pułkiem szlak bojowy. Został zdemobilizowany w grudniu 1922 roku.

Po zwolnieniu z wojska wrócił do Chwałkowa i prowadził gospodarstwo rolne. Ożenił się 17 lipca 1928 roku w Chwałkowie z Franciszką Nawrocką. Należał do TPiW Koło Chwałkowo. Po wkroczeniu Niemców we wrześniu 1939 roku został zmuszony przez władze okupacyjne do odniesienia sztandaru chwałkowkiego TPiW do Magistratu.
Relacja Feliksa Wawrzyniaka, syna: Dwa tygodnie przed wywózką do Niemiec było zarządzenie. Wawrzyniak wziął sztandar w opakowaniu, przywiązał do roweru i zawiózł do Książa go zdać do Gminy na Zakrzewskiej. Przejął go od niego woźny Jackowiak, bo szkop się pytał, co przywiózł, a on powiedział, że fanę (chorągiew). Jackowiak go przechował przez całą wojnę. Po wojnie Wawrzyniak zgłosił się do woźnego i ten oddał mu sztandar. Jedna strona sztandaru była zniszczona. W Chwałkowie były wtedy siostry zakonne i one miały w Poznaniu wejście, gdzie odnawiają sztandary. Syn Wawrzyniaka, Feliks, razem z Irką Wojtkowiak chodzili po wsi i zbierali pieniądze na odnowienie sztandaru.
Woźny magistracki, Józef Jackowiak, wyniósł sztandar i przechował go przez całą wojnę w niewiadomym miejscu. Po wojnie zwrócił sztandar Stanisławowi Wawrzyniakowi, który praktycznie do śmierci o niego dbał i nosił go w poczcie sztandarowym. W latach 1949-1961 pracował w PKP na odcinku drogowym Śrem oraz prowadził gospodarstwo w Chwałkowie. Został pochowany w Chwałkowie.

Odznaczenia:
Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.10-0.909 z dnia 1958-11-10
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Dokumenty Kazimierza Wawrzyniaka, dowódcy plutonu w 2 kompanii batalionu śremskiego
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.