Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Makary Mietliński
(1875-1937), Książ

Urodził się 25 grudnia 1875 roku w Książu jako syn Stanisława i Elżbiety z d. Zwiernikowska. W 1906 roku ożenił się w Książu z Zofią Falkiewicz. Był kupcem bławatnym.

Powstanie wielkopolskie
Był w gronie tajnych organizatorów powstania w Książu. 15 listopada 1918 roku na wiecu w Domu Katolickim w Książu został wybrany do Rady Robotniczej. Rada Robotnicza i Żołnierska była wówczas organem władzy lokalnej w ogarniętych rewolucją Niemczech i gra toczyła się o uzyskanie przewagi Polaków w każdej miejscowości. W drugiej połowie listopada 1918 roku Polacy utworzyli w Śremie Powiatową Radę Ludową jako organ równorzędny RRiŻ i z jej ramienia wysłali swoich delegatów na Sejm Dzielnicowy do Poznania w dniach 3-5 grudnia 1918 roku. Makary Mietliński był wówczas jednym z 19 delegatów powiatu śremskiego. Po powrocie z Poznania nadal działał w ksiąskiej konspiracji. Wstąpił do utworzonej 18 grudnia Straży Ludowej i służył w niej do końca powstania. Brał udział w przejmowaniu od Niemców władzy w Książu tej samej nocy 30 grudnia 1918 roku i następnego dnia, kiedy oddział SL z Książa wyruszył na rozbrajanie garnizonu w Śremie.

Przeniósł się do Śremu i tam we własnej kamienicy przy ulicy Floriana Dąbrowskiego 8 prowadził sklep bławatny. W 1921 roku dołączył do niego brat Józef, który przejął nieruchomość i sklep po jego śmierci w 1937 roku. Należał do Bractwa Kurkowego w Śremie.

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne
"Wiadomości Śremskie" nr 19/1929
Wspomnienia Józefa Jackowiaka
Słownik delegatów na polski Sejm Dzielnicowy, www.wtk.poznan.pl/old/sd/sejm.html


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.