Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ lista powstańców » ]
[«]  Utworzenie Rady Robotników i Żołnierzy w Książu, 1918 r.  [»]

Gazeta "Postęp" z 20 listopada 1918 roku donosi o utworzeniu w Książu rewolucyjnej Rady Robotników i Żołnierzy. Wiec odbył się w Domu Katolickim 15 listopada. Był to pierwszy etap przejmowania władzy z rąk niemieckich i przygotowanie do powstania. Rada podołała swoją "milicję" - Straż Ludową, która była zaczynem zbrojnych oddziałów powstańczych.
2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.