Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Dziasek
(1862-1946), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 30 sierpnia 1862 roku w Chwałkowie jako syn Ignacego Dziaska, zamożnego gospodarza, i Magdaleny z d. Nowaczyk. Ożenił się z Julianną Wardyńską.

Powstanie wielkopolskie
Jako członek starszyzny należał do organizatorów powstania w Książu i polskiej władzy po ewentualnym udanym zrywie niepodległościowym. Brał udział w tajnym spotkaniu w Mchach na probostwie u ks. Antoniego Wiśniewskiego z udziałem głównego śremskiego konspiratora Władysława Szczepkowskiego z Łęgu. Po wybuchu rewolucji listopadowej w Niemczech i utworzeniu Rady Robotniczej i Żołnierskiej w Książu, w drugiej połowie listopada 1918 roku wstąpił do oddziału Straży Ludowej w Chwałkowie. Ze względu na wiek, nie brał udziału w walkach powstańczych.

Zmarł 23 lipca 1947 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ŹRÓDŁA:
Dokumenty Kazimierza Wawrzyniaka, dowódcy plutonu w 2 kompanii batalionu śremskiego
"Wiadomości Śremskie" nr 19/1929
Wspomnienia Tomasza Gabały, "Żołnierz Wielkopolski" nr 36/1927


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.