Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Królak
(1901-?), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 3 grudnia 1901 roku w Halinie jako syn Walentego i Pauliny z d. Szade. W latach 1911-1915 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
W styczniu 1919 roku wstąpił na ochotnika do tworzącego się wojska powstańczego. Otrzymał przydział do 1 kompanii batalionu śremskiego i po przeszkoleniu, 6 lutego 1919 roku wyruszył ze swoja formacją pod Rawicz. Wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP) walczył pod Rawiczem i Kępnem. Wraz z pułkiem, którego dowództwo w sierpniu 1919 roku objął mjr Stanisław Thiel, pozostał pod Kępnem do stycznia 1920 roku, biorąc udział w przygranicznych utarczkach z Niemcami. Najprawdopodobniej walczył też na wojnie polsko-bolszewickiej na froncie białoruskim.

Po zwolnieniu z wojska wrócił do rodziców. Ożenił się 31 stycznia 1926 roku w Mchach z Wiktorią Skrzypińską.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 04.03-0.306 z dnia 1974-04-03

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.